Angst er en grundlæggende følelse og mekanisme i vores krop, som er hjælper os med at reagere når vi oplever fare. Det er således en overlevelsesmekanisme, som skal sikre vores eksistens og vi mærker den alle i et eller andet omfang. For nogle mennesker udvikler angsten sig til at blive irrationel, og kan være årsag til stor mistrivsel og lav livskvalitet.

Symptomerne på angst og stress kan minde meget om hinanden

Genkender du disse kropsfornemmelser?
Hjertebanken, svedige hænder, trykken for brystet, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, tankemylder, ondt i maven eller andre kropslige symptomer, som føles ubehageligt.

Genkender du følelsen af at være sensitiv og sårbar? Det kan også være kendetegnet for angst eller stress; og hermed en følelse af hurtigt at blive fysisk og psykisk udmattet.

"Kroppen husker alt!"

Lidt mere om stress…
Alle kan være stressede af og til, og det kan du også, hvis du for eksempel skal yde en ekstra indsats eller har travlt og skal nå en deadline.

Kroppen kan godt klare at blive udsat for kortvarig stresspåvirkning, og symptomerne vil aftage kort tid efter, at du ikke er presset længere.

Er du stresset eller presset over en længere periode, så vil kroppen reagere, da den vil fortælle dig, at nu er det altså nok. Du begynder sikkert også at mærke symptomer i kroppen som nævnt ovenfor. Det kan også være, at din adfærd ændrer sig, og du bliver mere indesluttet og trækker dig fra andre mennesker.

Lidt mere om angst…
Angst opleves forskelligt fra person til person. Angst er kroppens måde at advare dig på, når du er på vej ud i en situation, hvor din psyke og krop føler sig “truet” eller mærker, at der er “fare på færde” (i reel eller overført betydning). Din krop går i alarmberedskab.

Grunden hertil er, at din psyke og krop husker alt, hvad du har oplevet i livet, og husker tidligere situationer, hvor du har følt dig “truet”, eller der har været “fare på færde”. Derfor forsøger kroppen at advare dig, når du er på vej ind i en situation, som minder om den, der har sat din angst i gang.

Jeg har i mange år arbejdet med klienter der har været udfordret af stress og angst, og ydet målrettede behandling for disse lidelser. Angst er som en afblomstret mælkebøtte. Når først den er gået i frø, skal der kun et vindpust til at sprede angst følelsen ud i alle retninger. Gennem mine forløb arbejder vi målrettet med årsagen til din angst. Vi tager med andre ord "mælkebøtten ved roden, så den ikke sætter flere frø".

Kom af med dine negative tankemønstre, stress og angst symptomer og begynd at leve det liv du drømmer om!


Kom af med dine negative tankemønstre som stress og angst foresager, og begynd at leve det liv du drømmer om. Med et skræddersyet terapiforløb lærer du konkrete og håndgribelige strategier, der sætter dig i stand til at håndtere angst og stress.

Læs mere her