NLP er forkortelsen for Neuro Linguistic Programming, som er en psykologisk metode, der opstod i USA i 1970’erne, og er et resultat af samarbejdet mellem Sprogprofessoren John Grinder og Gestaltterapeuten Richard Bandler. Sammen studerede de datidens mest fremragende terapeuter, for at kunne identificere deres mønstre og lære dem videre til andre. De bekymrede sig ikke om metoder eller teorier, men fremlagde derimod modeller for vellykket terapi som virkede i praksis. Det blev startskuddet til NLP, som bygger på en bred vifte af forskellige psykologiske teorier og praksis.

Neuro står for vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

  • Det visuelle – det, vi ser
  • Det auditive – det, vi hører
  • Det kinæstetisk – det, vi føler
  • Det olfaktoriske – det, vi lugter og
  • Det gustatoriske – det, vi smager

Linguistic – er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programming – er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vores ressourcer og strategier er ubevidste. NLP sætter fokus på det ubevidste, da grundtanken er, at du først kan skabe forandring når du er bevidst om dine nuværende strategier.

NLP praktiseres over alt i verden både som konsulent- og coach-ydelser til erhvervslivet og som psykoterapeutisk praksis til at imødekomme mistrivsel.