Psykolog eller psykoterapeut – hvad er forskellen?

En eksamineret psykoterapeut har taget en praktisk uddannelse på minimum fire år, dvs. at man helt fra starten får træning i at arbejde med klienter. I modsætning til dette har en psykolog en grundig teoretisk uddannelse i psykologi fra universitetet. Mange psykologer vil derudover have taget en praktisk efteruddannelse, men dette er ikke et krav. Vælger man en autoriseret psykolog, vil vedkommende have to års praktisk efteruddannelse.

Både psykologer og psykoterapeuter laver samtaleterapi, og der findes mange forskellige metoder og tilgange blandt både psykologer og psykoterapeuter.

Det, der har størst betydning for, om du som klient får det bedre, er den relation og kemi, du og terapeuten eller psykologen har. Du kan ofte få en fornemmelse af, hvem det er, du kommer til at tale med ved at se et billede af eller tale med terapeuten eller psykologen.

Jeg plejer at foreslå, at vi laver en aftale og i løbet af den, vil du som klient få en fornemmelse af, hvem jeg er, og hvordan jeg arbejder, og jeg vil få en fornemmelse af, om jeg er den bedste til at hjælpe dig.

Lægehenvisning og/eller privat sygeforsikring

Du har måske hørt om, at du kan få en henvisning fra din læge til at tale med en psykolog i forbindelse med visse diagnoser eller situationer (f.eks. angst, depression, alvorlig sygdom, overfald, dødsfald i nærmeste familie eller lign.).

Med en lægehenvisning vil du ofte kunne få offentligt tilskud til at betale en del af prisen hos en psykolog. Er du samtidig medlem af sygeforsikringen ”danmark”, vil de derudover kunne refundere en del af din egenbetaling. Som reglerne er sammensat i dag, kan du desværre ikke få offentligt tilskud til behandling hos en psykoterapeut. Dog er forsikringsselskaberne begyndt at åbne op for, at give tilskud til behandlinger ved psykoterapeut.

Hvis du har en privat sygeforsikring, kan du tage kontakt til dem og spørge om de vil bevilge tilskud til din behandling. Kontakt mig for at høre nærmere om denne mulighed samt detaljerne for et behandlingsforløb.