Når mål skal realiseres….

Det at sætte mål, er noget vi alle kender til. Vi gør det dagligt, og flere gange i vores liv må vi stoppe op og overveje og derpå beslutte, hvilken målsætning, der vil være den bedste for os.

Der findes talrige modeller, der beskriver målsætning, og de har alle til formål at skabe overblik og motivation til at gennemføre målsætningen. Dog oplever mange, at man mister motivationen undervejs i processen, og målet opgives. Et mål uden en operationsfase er jo blot en drøm. Men sådan behøver det ikke at være.

Det at sætte mål er helt essentielt. Når vi har et mål for øje – og indenfor rækkevidde, bevæger vi os fremad og skaber mulighed for personlig udvikling og succes.

Hvad enten din målsætning er på et personligt eller fagligt plan, er det vigtigt at forstå hvilke midler, der virker – og hvilken tankegang og handling, der er mest befordrende for, at du når de mål, du sætter dig.

Start med at stille dig selv dette spørgsmål: “Hvad er vigtigt for dig?”. Skriv gerne dine svar ned på et stykke papir. Herefter stiller du dig selv spørgsmålet: “Hvorfor er det vigtigt for dig?” Dette bliver dit udgangspunkt for din nye målsætning.

Jeg plejer gerne at sammenligne målsætninger med en flyvetur. Man kender destinationen, men kursen skal typisk korrigeres undervejs pga. vejrforhold, anden flytrafik mv. Med andre ord, processen hen mod et mål er typisk uforudsigelig og kræver evnen til at være tålmodig og fleksibel.

Med en kombination af coaching og mentoring, kan du finde frem til din målsætning. Du lærer hvordan du holder fast i motivationen, når kursen kræver korrektion, og hvilke faste holdepunkter du har brug for undervejs i processen.

Nysgerrig? – kontakt mig på tlf. 29 44 27 60 og hør hvad jeg kan tilbyde dig.