Hvad er NLP?

NLP er forkortelsen for Neuro Linguistic Programming, som er en psykologisk metode, der opstod i USA i 1970’erne – læs mere her om NLP’s historiske baggrund.

Neuro – er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

Visuelt – det, vi ser

Auditivt – det, vi hører

Kinæstetisk – det, vi føler

Olfaktorisk – det, vi lugter

Gustatorisk – det, vi smager


Linguistic – er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programming – er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. Du får et værktøj til forandring, personlig udvikling og kommunikation.

NLP giver dig mulighed for at forstå og udvide din måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt, og med en mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, bliver det lettere at nå dine mål.

NLP praktiseres over alt i verden i forbindelse med konsulent- og coach-ydelser til erhvervslivet, men i Europa og få steder i USA bruges NLP tillige som psykoterapeutisk metode.